Obloženie odrazového drviča kameňa


KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Lom Husiná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvárenie čeľuste drviča


Zváranie odliatku čelusťového drviča (Doprastav Žilina - Kameňolom Tunežice)

 

 

 

 

 

 

 

Výroba bočných klinov, z CDP, pre čelusťové drviče


Výroba bočných klinov, z CDP, pre čelusťové drviče

 

 

 

 

 

 

 

Opancierovanie ústia drviča Tauro


Opancierovanie vstupu do odrazového drviča TAURO

 

 

 

 

 

 

 

Oprava a opancierovanie, materiálom CDP, lyžice


PK Doprastav, a.s. (Kameňolom Bulhary)

 

 

 

 

 

 

Výmena britu, zubov a opancierovanie lyžice nakladača


Oprava 6m^3 lyžice (SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY a.s. Jelšava)

 

 

 

 

 

 

 

Odrazový drvič TAURO


PK Doprastav Žilina, a.s.

Tunežice